Suzuki Methode

De Suzukimethode is een lesmethode voor muziek die in het midden van de 20e eeuw in Japan is ontwikkeld door Shinichi Suzuki. Hij merkte op dat kinderen hun moedertaal erg vlug aanleren, met weinig kans op mislukking, door dagelijkse herhalingen en oefening. Op een vergelijkbare wijze probeerde hij ze ook muziek aan te leren. Zijn methode, die hij talent education noemde, berust op het principe van natuurlijk leren. De nadruk ligt op voortdurende blootstelling aan muziek, herhaling van lesstof, afwisseling van individuele en groepslessen, spelelementen in de muziekles, en actieve betrokkenheid van de ouders. Kinderen beginnen soms al met een instrument te spelen als ze drie jaar zijn. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor het vioolonderwijs, maar de uitgangspunten worden ook toegepast voor het onderwijs in andere instrumenten, en buiten het muziekonderwijs.

De belangrijkste onderdelen van deze leermethode zijn:

  • Jong beginnen (vanaf 2 of 3 jaar).
  • Veelvuldig naar muziek luisteren.
  • Leren te spelen alvorens muzieknotatie te leren lezen (moedertaalmethode).
  • Betrokkenheid van de ouder(s) bij de studerende kinderen.
  • Een vast kernrepertoire: naast volksdeuntjes vooral stukken van Duitse barokmeesters.
  • Combinatie van individuele les en groepsles.

De Suzukimethode is in principe geschikt voor elk instrument, maar is het populairst bij strijkinstrumenten zoals viool, altviool en cello. Andere instrumenten waarvoor Suzuki-onderwijs gevolgd kan worden, zijn dwarsfluit, piano, gitaar en blokfluit. Het is een benadering die niet alleen gericht is op technische vaardigheden, maar ook op het ontwikkelen van een liefde voor muziek en een positieve leeromgeving. Ouders spelen een actieve rol in het leerproces, vergelijkbaar met hoe ze betrokken zijn bij de taalontwikkeling van hun kinderen. Onze toegewijde docenten zijn experts in hun instrument en getraind in de pedagogische aanpak van Suzuki. Ze werken nauw samen met ouders om een ondersteunende en stimulerende omgeving te creëren waarin elk kind kan floreren.

Begin je muzikale reis met de Suzuki methode en ervaar de vreugde van muziek maken in harmonie met anderen!

InschrijvenMuziekschool Zoetemeer Inschrijving